Zajęcia Sportowe

Gry i zabawy ruchowe stanowią jedną z najciekawszych form zajęć dla dzieci. Stanowią jeden z najbardziej uniwersalnych środków wychowania fizycznego oddziaływujących nie tylko na fizyczną, ale i psychiczną oraz umysłową sferę osobowości dziecka. Wszechstronnie wpływają na rozwój dzieci przyczyniając się do podnoszenia ogólnej wydolności i sprawności fizycznej. Przy współpracy z klubem sportowym Korsarz prowadzimy cotygodniowe zajęcia ukierunkowane na koszykówkę.

Zabawy wykorzystywane podczas treningów dzięki swej różnorodności angażują wszystkie partie mięśniowe przedszkolaka, wpływając na nie udoskonalająco. Pozytywnie wpływają na charakter dzieci. Kształtują takie cechy jak zdyscyplinowanie, odpowiedzialność, opanowanie, podejmowanie inicjatywy, współpracę w grupie i wiele innych.

Ćwiczenia i zabawy ruchowe wprowadzają nasze przedszkolaki w radosny nastrój i dobre samopoczucie, polepszają stan zdrowia, wyrabiają pozytywne cechy charakteru oraz umiejętność zespołowego współdziałania i funkcjonowania w grupie. Bierzemy udział w licznych turniejach i olimpiadach sportowych organizowanych przez szkoły i kluby sportowe.

Wszelkie prawa zastrzeżone | smykowo.com | 2017
Made by Strony internetowe