Projekt UE

Celem projektu jest wzrost udziału dzieci z terenu miasta Gdańska w edukacji przedszkolnej oraz podwyższenie jakości edukacji przedszkolnej do 31.08.2018. Zostanie to zrealizowane poprzez:

- utworzenie dodatkowych miejsc dla 30 dzieci w wieku 3-4 lata 

- zwiększenie szans edukacyjnych 60 dzieci poprzez organizację zajęć dodatkowych/ zajęć terapeutycznych 

- podwyższenie kwalifikacji 7 nauczycieli poprzez udzielenie wsparcia w zakresie szkoleń niezbędnych do podwyższenia jakości usług przedszkolnych.

 

Dzięki realizacji projektu podwyższone zostaną kwalif. całej kadry nauczycielskiej, doposażone zostaną i zaadaptowane sale/łazienka. W ramach działań projektowych przewiduje się również uatrakcyjnienie zajęć, zakup pomocy dydakt. oraz sprzętu audiowizualnego/ TIK.

Wartość projektu wynosi 426 140,00 PLN, z czego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 362 219,00 PLN

 
Wszelkie prawa zastrzeżone | smykowo.com | 2017
Made by Strony internetowe